Bugun...
Advert


Reklam
İLAN; TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN; T. C. NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN; TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN
+ -
Advert

T. C. 
NEVŞEHİR 
TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İLAN 

Kurumumuza ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Atatürk Bulvarı No:57/1 Nevşehir adresinde yer alan yaklaşık 300m2 alana sahip dükkan ile yine Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, Tataroğlu Sokak No:53-2/A Nevşehir adresinde yer alan ve asma katı ile birlikte yaklaşık 360m2 alana sahip depo/dükkan 17 OCAK 2017 SALI günü saat 14.00’da açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. İhaleye katılmak isteyenler taşınmazları yerinde görebileceklerdir. İstekliler, ihale şartnamesini Odamızdan temin edebilecekleri gibi www.ntso.org.tr adresinden de ulaşabilirler. İsteklilerin belirtilen tarih ve saatte Odamız hizmet binasında hazır bulunmaları ilan olunur. 

 

ŞARTNAME;

NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
 TAŞINMAZ KİRA ŞARTNAMESİ


1- İdarenin;
a)Adı                    : NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
b)Adresi                : Aksaray Caddesi No:69 Nevşehir
             Nevşehir      
c)Telefon numarası            :03842131036 
d)Faks numarası            :03842132385 

2-İHALENİN KONUSU    :
Mülkiyeti İdareye ait Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Atatürk Bulvarı No:57/1 Nevşehir adresinde yer alan yaklaşık 300m2 alana sahip dükkan ile yine Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, Tataroğlu Sokak No:53-2/A Nevşehir adresinde yer alan ve asma katı ile birlikte yaklaşık 360m2 alana sahip depo/dükkanın kiraya verilmesi iş bu şartnamenin konusunu oluşturmaktadır. 

17/01/2017 SALI günü Saat 14:00’da Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek olan kira ihalesi ile yukarıda bahsi geçen taşınmazlar muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı veya birlikte ihale edilecektir.  

3-İHALENİN KAPSAMI    :
İhalenin kapsamı, mülkiyeti İdareye ait taşınmazların kiraya verilmesidir.  

4-İHALE USULU         :
İdare iş bu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu gibi verilen teklifler neticesinde ilgili komisyonların kararına uyup uymamakta da serbesttir. İhale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilecek olup,  devamında açık arttırma usulü ile devam edilebilir. İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir.

5-KİRA MUHAMMEN BEDELİ
  
Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Atatürk Bulvarı No:57/1 Nevşehir adresinde yer alan yaklaşık 300m2 alana sahip dükkan 6.000tl/ay (net) muhammen bedelle;

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Kapucubaşı Mahallesi, Tataroğlu Sokak No:53-2/A Nevşehir adresinde yer alan yaklaşık 360 m2 alana sahip depo/dükkan ise 2.000 tl/ay (net) muhammen bedelle ihale edilecektir. 

6-KİRA SÜRESİ ile İHALE ve KİRA TEMİNATLARI :

İhale edilecek taşınmazların kira süresi 1 yıldır. İhale kapalı zarf – açık artırma usulü ile yapılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin vergi mükellefi olmaları ve ihale için İdare Veznesine 6.000 TL. ihale teminatı yatırmaları gerekmektedir. İhaleyi alan istekli/isteklilerin teminatları sözleşme imzalanana kadar bloke edilecek olup, sözleşmenin imzalanması ile birlikte iade edilecektir. İhalede ikinci sırada yer alanların da teminatları sözleşme imzalanması halinde imza ile birlikte iade edilecektir. İhaleyi kazanan istekli/isteklilerin sözleşmeyi ihale tarihinden itibaren 7 gün içinde imzalamamaları veya şartnameye aykırı durumlarının tespit edilmesi halinde teminatları İdareye irat kaydedilerek 2. sırada yer alan istekli/istekliler sözleşmeye davet edilebilir. Bu konuda takdir idareye aittir.  


8-İSTEKLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

İstekliler ihale saatinden önce kapalı zarf içindeki tekliflerini Genel Sekreterliğe teslim ederek, vergi mükellefi olduklarını, şirketlerde ise şirketi temsil ve ilzama yetkili olduklarını tevsik edici evrakları ile beyan etmeleri gerekmektedir. 

Kira ücreti aylık olarak idarenin belirlediği sürede ve belirlediği bankaya aylık,net ve peşin  olarak ödenektir. Kira başlangıç tarihinden itibaren Gelir Stopaj Vergisi kiracı tarafından ödenecek olup, ödendiğine dair evraklar istenildiğinde kiracı tarafından idareye teslim edilmek zorundadır. Emlak Vergisi haricindeki bütün vergi resim harçlar kiracıya ait olacaktır.

Elektrik, su, doğalgaz vb. abonelikleri ve bunların masrafları kiracıya ait olacaktır. Kiralananda yapılacak tadilatlarda mutlak surette idareden onay alınacak ve masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır.

Kiracı, kiraladığı taşınmazın yıllık net kira bedeli kadar süresiz kesin teminat mektubunu sözleşme imza tarihine kadar idareye ibraz etmek zorundadır.  Kiracının kira sözleşmesi ile belirlenen tarihlerde kira bedelini ödememesi halinde kalan aylar da muacceliyet kazanarak tüm ayların kira bedeli kesin teminat mektubunun paraya çevrilmesi sureti ile tahsil olunur. 


9-GENEL HÜKÜMLER:
İhale sonucunda istekli ile imzalanacak olan kira sözleşmesinde özel hükümler idare tarafından belirlenecektir. 
İş bu Özel ve İdari Şartname 9 (dokuz) maddeden ibarettir.


                                                                                    
                                                                          NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Editör: Samet Ateş

Bu haber 571 defa okunmuştur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
Reklam
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI