Bugun...

Nevşehir Belediyesi

bozgecmis1

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan ÜNVER

 

SEVDAM NEVŞEHİR

22.08.1963 tarihinde doğdu.

İmam Hatip Lisesi ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi.

Devletin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Ülkemizin sayılı basın-yayın kuruluşlarında idarecilik dâhil birçok görevde bulundu.

Nevşehir sevdalısı bir insan olarak, 1996 yılında ilimizde bir özel televizyon kanalı müdürlüğü görevini yürütmekte iken “Nevşehir’e Organize Sanayi ve Damat İbrahim Paşa Üniversitesi’nin açılması konusunda” bir kampanya başlattı. Kampanyaya duyarlı Nevşehir halkı oldukça yoğun bir ilgi gösterdi ve 50 bin imza ile katılım sağladı. Hasan Ünver, bu konuda ilk adımlardan birinin atılmasına öncülük etti.

Nevşehir’de haber ve reklâm ajansı kurdu. Duyarlı bir Nevşehir vatandaşı olarak çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşuna üye oldu. Nevşehir’in hakkını her platformda savunma gayreti gösterdi. Nevşehir’de AK Parti’nin kuruluşunda öncülük etti ve AK Parti Kurucu İl Başkanlığı görevini başarıyla sürdürdü.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan Yerel Seçimlerde AK Parti’den aday oldu ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’na çok yüksek bir oy oranı ile seçildi. Nevşehir tarihinde bir ilki başardı ve üç dönem üstüste Nevşehir Belediye Başkanı seçildi. Bu tarihten günümüze kadar yaklaşık 10 yıldır Nevşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Hasan Ünver’in “Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Eserleri ve Ölümü” adlı bir de yayınlanmış kitabı bulunmaktadır.

Seçildiği günden bugüne; Nevşehir’i, yerel yönetim hizmetlerinde modern çağın en etkin hizmetleri ile tanıştırmış ve çalışmalarını sürdürmüştür. Böylesine büyük hazinelere sahip bu kenti ve içinde yaşayan tüm insanları, her alanda daha ileri seviye götürebilecek yatırımlara imza atmış ve bu konuda çalışmalara devam etmektedir.

Öncelikli olarak inanacaksınız, inançla inandığınızı gerçeğe dönüştürmeye çalışacaksınız, prensibi tüm çalışmalarda en etkili yöntem olarak uygulamaya koymuştur. Şehrimizi her alanda ülkemizde ve tüm dünyada örnek bir şehir haline getirmek yolunda yoğun çaba sarf etmeye devam etmektedir.

Nevşehir Belediyesine bir hedef koymuş ve bunu şu şekilde ifade etmiştir: “Nevşehir Belediyesinin hedefi, hizmetlerin her vatandaşımıza yeterince ulaştığı, kimsenin ihmal edilmediği, kimsenin imtiyazının olmadığı ve adalet duygusunun şehrimizin her köşesinde bütün vatandaşlarımız tarafından hissedildiği güçlü NEVŞEHİR’dir.”

Nevşehir’e sevdasını her fırsatta dile getiren ve Nevşehir halkının yapılan hizmetlerin en güzeline layık olduğunu, ifade eden Hasan Ünver, Nevşehir’i çağdaş standartları yüksek, huzur dolu, şirin bir il haline getirmek amacıyla bütün gücünü harcadığını ve harcayacağının sözünü vermektedir.

 

 

 
 
 
 
Belediye Encümeni Hakkında 5393 Sayılı Belediye Kanununda Yer Alan Maddeler


MADDE 33. — Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında;
a) İl belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden,
b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden,
Oluşur.
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder.
Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir.
Encümenin görev ve yetkileri
MADDE 34. — Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Encümen toplantısı
MADDE 35. — Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir.
Encümen üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.
Encümen gündemi belediye başkanı tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, başkanının uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Belediye başkanı tarafından havale edilmeyen konular encümende görüşülemez.
Encümene havale edilen konular bir hafta içinde görüşülerek karara bağlanır.
Alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
Encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar.
Encümen üyelerine verilecek ödenek
MADDE 36. — Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.000'e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısı ödenir.

 

 
Erol ÖZ

 

Nevşehir Belediye Belediye Meclisi

 
HASAN ÜNVER
22.08.1963 Doğumlu Evli 2 çocuk babası Fakülte mezunu mesleği NEVSEHİR BELEDİYE BAŞKANI
       

Adnan ÜLGER

03.11.1964 Doğumlu

Evli 3 Çocuk Babası

Lise Mezunu

Mesleği İşçi

Alpaslan CAN

12.10.1972 Doğumlu

Evli 2 Çocuk Babası

Lise Mezunu

Serberst Muhasebeci

Mali Muşavir

Atilla Seçen

09.04.1967 Doğumlu

Evli 3 Çocuk Babası

Üniversite Mezunu

Belediye BaşkanYardımıcısı

Ayşe Hamleci

20.09.1978 Doğumlu

Bekar 2 Çocuk Annesi

Önlisans Mezunu

Eğitmen

       

Ayşenur ŞENYÜZ

24.01.1989 Doğumlu

Bekar

Üniversite Mezunu

Serbest Meslek

Erol MUTLU

05.07.1953 Doğumlu

Evli

Lise Mezunu

Emekli

Fatih GÜNEŞ

13.03.1983

Evli 2 Çocuk Babası

Üniversite Mezunu

Mali Müşavir

Mahmut ŞAHİN

10.10.1953 Doğumlu

Evli 3 Çocuk Babası

Üniversite Mezunu

Emekli

       

Hicran ÇOKÇALIŞKAN

12.07.1983 Doğumlu

Evli 1 Çocuk Annesi

Üniversite Mezunu

Avukat

M. ALi TANRIVER

05.01.1983 Doğumlu

Evli

Üniversite Mezunu

Avukat

Melehat AKTÜRK

12.09.1979 Doğumlu

Evli 2 Çocuk Annesi

Lisans Mezunu

Eczacı

Metin ÇAKILLI

20.12.1964 Doğumlu

Evli

Lise Mezunu

Esnaf

       

Mustafa AYDIN

05.01.1949 Doğumlu

Evli 3 Çocuk Babası

İlkokul Mezunu

Esnaf

M. Rauf YANAR

07.05.1985 Doğumlu

Üniversite Mezunu

Avukat

Özer ÖZER

09.09.1979Doğumlu

Evli 2 Çocuk Babası

Üniversite Mezunu

Avukat

Sedat CANTEKİN

10.01.1974 Doğumlu

Evli 2 Çocuk Babası

Üniversite Mezunu

İnşaat Mühendisi

       

Sefer TAVUKCU

10.06.1970 Doğumlu

Evli 2 Çocuk Babası

Lise Mezunu

Emekli

Selim CAN

31.08.1981 Doğumlu

Evli 3 Çocuk Babası

Lise Mezunu

Esnaf

Ş. Cengiz İyilikbilen

29.01.1959 Doğumlu

Evli 4 Çocuk Babası

Fakülte Mezunu

Emekli

Şadan ÖZLEŞEN

15.06.1948 Doğumlu

Evli 4 Çocuk Babası

İlkokul Mezunu

Esnaf

 

       

Yavuz GÖNCÜ

19.11.1960 Doğumlu

Evli 2 Çocuk Babası

Lise Mezunu

İş Adamı

Yücel MENEKŞE

01.04.1963Doğumlu

Evli 3 ÇocukBabası

Üniversite Mezunu

Esnaf

Zafer Çekiç

15.03.1965Doğumlu

Evli

Ortaokul Mezunu

Esnaf

Zahide GÜNBAY

15.03.1983 Doğumlu

Bekar

Üniversite Mezunu

Avukat

 

Zübeyde KIRATLI

29.04.1967 Doğumlu

Evli 2 Çocuk Annesi

Lise Mezunu

Ev Hanımı

 

 

 
Cami Cedit Mah. Belediye Cad. No : 73

Nevsehir, Merkez 50000 Turkey

Tel: 0 384 213 12 20

E-mail: info@nevsehir.bel.tr

nevsehirbelediyebinasi1

 HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
Henüz anket oluşturulmamış.
YUKARI