Bugun...

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Filiz Kılıç

 

1964 yılında Avanos'ta doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamladı. 1987 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1995 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında da profesör unvanını almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Müdürlüğü, GÜADEK (Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) üyeliği, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Proje başkan ve yardımcılıkları görevlerinde bulundu. Bazı televizyon ve radyo programlarının hazırlanmasında katkıları oldu. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kurucu rektörlüğüne atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

 

 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 

Düşle gerçeğin iç içe geçtiği Kapadokya’nın kalbinin attığı yer olan Nevşehir, Türkiye’nin önde gelen turizm cennetlerinden biridir. Eski dönemlerde “Nyssa”, “Soandos Nisa” ve “Muşkera” adları ile anılan kent, Osmanlı döneminde Farsçadaki yeni anlamına gelen “nev” kelimesinden türetilerek bugünkü adını almıştır. Bu da Nevşehir’in yeniliklere açık bir kent olacağının işaretlerini yüzyıllar öncesinden vermiştir. Doğa ve insan elinin eşsiz ortaklığının görüldüğü Kapadokya bölgesinin merkezi olması ile ön plana çıkan Nevşehir, doğal güzellikleri ve yer altı şehirleri sayesinde her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir. 

TARİHSEL KÖKLERDEN BİLİMSEL UFUKLARA: BİR ÜNİVERSİTE ŞEHRİ NEVŞEHİR

Nevşehir’de üniversite eğitiminin temellerine bakıldığında, bunu 18. yüzyılın ilk çeyreğine kadar götürmenin mümkün olduğu görülmektedir. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, kendi memleketi olan ve İpek Yolu güzergâhında bulunan bu güzel şehrin imarıyla birlikte eğitim müesseselerinin yapımına da önem vermiştir. Nitekim 16 Mayıs 1725 tarihli fermanla Nevşehir’de teşekkül eden medresenin kuruluşuna vesile olmuştur. Bu medreseye zamanın müderrislerinden Kunevî Çelebi’yi atamış ve Anadolu’nun çeşitli yerlerinden tahsile hevesli güzide talebeler buraya getirilmiştir. Bugünkü yurt sisteminin temellerini teşkil eden imaret aracılığıyla da bu talebelerin ibâte ve iâşe (barınma ve beslenme) ihtiyaçları karşılanmıştır. Lale Devri’nin lale soğanlarını andıran ve çiçek açmaya dilbeste olan bu talebeler daha sonra Osmanlı’nın farklı bölgelerinde yeni lalelerin açmasına vesile olmuşlardır. Dolayısıyla Damat İbrahim Paşa’nın Nevşehir-i Dilâra (Gönüller Şehri) ismiyle ihya eylediği bu tarih ve kültür şehrinde üniversitenin kuruluşunun temellerinin bundan 3 asır önce atıldığı söylenebilir. Yine günümüzde Nevşehirli hayırseverlerin devam ettirdiği “Vakfet, Yaşat, Yaşa” şeklinde özetlenen vakıf kültürünün de temellerinin, bu medreseye tayin edilen vakıflarla, vakıf gelirleriyle atıldığı görülmektedir. Bu bağlamda tarihsel derinliğinde ve geleneklerinde bu özü taşıyan Nevşehir, gelenekten kopmayan ve günceli takip eden bir üniversite şehri modeli olma gayretini 300 yıllık birikimiyle oluşturmayı hedeflemektedir. 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 17 Mayıs 2007 tarihînde hizmete giren 17 üniversiteden biridir.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi biri ana yerleşke olmak üzere toplam 6 farklı yerleşkede bilimsel faaliyetlerini 7 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü ve 8 araştırma ve uygulama merkezi ile sürdürmektedir. Rektörlük Binası, Kapalı Spor Salonu ve tesisleri, Merkezi Derslik, Merkezi Laboratuar, Kongre Merkezi ve Eğitim Fakültesinin ek blokları ile 120 bin metre karenin üzerinde kapalı alanıyla fiziki yapılanmasını hızla tamamlamaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, bilimsel faaliyetleri esas alan geniş akademik kadrosu, 2014 yılı itibariyle 15 binden fazla öğrencisi, fiziksel ve sosyal imkânlarıyla Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Günümüz yükselen değerleri arasında küreselleşmenin önemi dikkate alındığında yurt dışındaki üniversiteler ile iş birliği içerisinde olmanın ve dünyadaki gelişmeleri takip etmenin bir üniversitenin başarıyı yakalamasında ve sürdürmesinde ne denli gerekli olduğu üniversitemiz tarafından dikkate alınmaktadır. Üniversite ailesinin giderek büyümesi ve fiziki imkânlarının iyileştirilmesinin yanında yurt dışındaki üniversiteler ile karşılıklı hoca ve öğrenci değişimini sağlamak da üniversitemiz tarafından önem verilen bir konudur. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak uluslararası bir üniversite olma hedefiyle yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda ortaya koyduğumuz çalışmalarla uluslararası alanda “Mükemmellik Belgesi” olarak bilinen ve Avrupa Komisyonu tarafından gerekli şartları taşıyan üniversitelere verilen “Diploma Eki” ve “AKTS” etiketi sahibi bir üniversite olduk. Genç bir üniversite olmamıza rağmen elde ettiğimiz bu başarı bizim için bir gurur vesilesidir. Azimle ortaya koyduğumuz bu çalışmalar neticesinde artık yurt dışında ortak arayan değil; ortak olunmak istenen bir üniversiteyiz.

Her yıl sayıları katlanarak artan Erasmus anlaşmaları ile anlaşmalı olduğumuz üniversite sayısı 60’a yükselmiş durumdadır. Yine Mevlana Değişim Programı ile Kore, Çin, Brezilya, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Tacikistan gibi ülkelerde bulunan üniversiteler ile anlaşmalarımız mevcuttur. Yurt dışındaki üniversiteler ile gerçekleştirdiğimiz ikili iş birliği anlaşmaları ile üç kıtada faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Öğretim üyesi ve öğrenci değişiminin yanında birlikte gerçekleştirdiğimiz bilimsel proje ve programlar sayesinde uluslararası çapta bir konumda yerimizi almış bulunuyoruz. “Yerelden kopmadan evrensele ulaşma” gayretimizin bir göstergesi olan bu ve buna benzer çalışmalar küresel çapta bir üniversite konumuna yükselmemizin yanında Kapadokya Bölgesinin sadece tarihi ve turizmiyle değil aynı zamanda üniversitesiyle de anılmasına vesile olmuştur.

Üniversitemiz ayrıca Erasmus öğrencilerine yönelik hazırlanan Yoğun Türkçe Dil Kursu veren bir üniversitedir. Bu kapsamda Türkçe öğrenmek için yurt dışından üniversitemize gelen öğrencileri ağırlamakta; dil öğretiminde uluslararası bilinirliği olan bir merkez olma yolunda azimle ilerlemekteyiz.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi’nde yer alan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, toplumumuzun kalkınmasında ve aydınlanmasında çok önemli bir role sahiptir. Geleceğin aydınlık nesillerini yetiştiren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde, yıl içinde gerek fakülteler gerekse öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinlikler Nevşehir halkının da katılımıyla bölgenin sosyal yaşantısına yeni bir boyut kazandırmıştır. Nevşehir’in doğal güzellikleriyle zenginleşen etkinliklerde, akademik kadro ve öğrenciler ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmektedirler.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarını destekleyen, her gün gelişip ilerleyen, yeni yayınlarla zenginleşen, bilimin son verilerini izlemekle görevli, her türlü bilgi gereksinimini karşılayacak personel, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle etkin bir bilgi merkezi olmaktır. Coğrafi güzellikleri, tarihî ve kültürüyle ziyaretçilerini büyülü bir atmosfer içine alan Kapadokya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte sadece doğa oluşumları ve tarihiyle değil aynı zamanda üniversitesi ve öğrencileriyle de anılmaktadır.

 

 

 

 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ 

YÖNETİM

REKTÖRLÜK
Rektör Prof. Dr. Filiz  KILIÇ 10002
Özel Kalem Şube Müdürü Songül ÖZTÜRK 10003
Rektör Sekreteri Sözleşmeli Nuriye  ÖNER  10002
Rektör Sekreteri Sekreter Ebru ŞÖLEN 10003
Rektör Yakın Koruma Polis Memuru Serdar  ÖZSOY 10011
Rektör Şoförü   Durmuş KORKMAZER 10013
Fax       2153058
Rektörlük Özel Kalem     2281010
REKTÖR YARDIMCILIĞI
Rektör Yardımcısı        
Rektör Yrd. Sekreteri Memur Olcay DOĞAN 10053
Rektör Yrd. Şoför        
Rektör Yardımcılığı Dış Hat     2281015
Rektör Yardımcılığı Fax     2153053
REKTÖR YARDIMCILIĞI
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail BEKCİ 10058
Rektör Yrd. Sekreteri Sekreter Şerife DİRLİK 10058
Rektör Yrd. Şoför Şoför Hamdi ÇETİNKAYA 10064
Rektör Yardımcılığı Dış Hat     2281031
Rektör Yardımcılığı Fax     2281030
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreter   Sibel AKBAŞ 12003
Genel Sekreter Yrd. V.   Yusuf AKANDERE 12003
Genel Sekreter Sekreteri Bilgisayar İşletmeni Gülsüm BONCUK 12003
Fax       2281037
Dış Hat       2281005

 

 

 

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TELEFON REHBERİ 

GENEL

ADRES

2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 / Nevşehir  0 (384) 228 10 00
Kep Adresi : nevsehiruniversitesi@hs01.kep.tr
SANTRAL
Rektörlük Dış Hat
0 (384) 228 10 00
Kep Adresi
nevsehiruniversitesi@hs01.kep.tr
Fen Edebiyat Fak. Dış Hat 0 (384) 228 11 00
İİBF Dış Hat 0 (384) 228 11 10
Turizm Fak. Dış Hat 0 (384) 228 11 30
Nevşehir MYO Dış Hat 0 (384) 228 11 40
Semra ve Vefa Sağlık YO Dış Hat 0 (384) 228 11 50
Sosyal Bil. Enst. Dış Hat 0 (384) 228 11 15
Fen Bil. Enst. Dış Hat 0 (384) 228 11 05
Rektörlük Ögrenci İşleri Dış Hat
0 (384) 228 10 20


HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
FOTO GALERİ
GÜNDEMDEN BAŞLIKLAR
Henüz anket oluşturulmamış.
YUKARI