Bugun...
Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! / Mehmet Akif, Darbelere Cevabı 100 yıl önce vermiş. Duygusal Video

Tükürün | Şiir Mehmet Akif Ersoy | Seslendiren Timurtaş Uçar

 

 

Tükürün

Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım: 
Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım:

Ne yapıp ye'simi kahreyleyeyim bilmem ki? 
Öyle dehşetli muhîtimde dönen mâtem ki! 

 

Ah! Karşımda vatan nâmına bir kabristan 
Yatıyor şimdi. Nasıl yerlere geçmez insan? 

Şu mezarlar ki, uzanmış gidiyor, ey yolcu, 
Nereden başladı yükselmeye, bak, nerede ucu! 

 

Bu ne hicrân-ı müebbed, bu ne hüsrân-ı mübîn. 
Ezilir rûh-i semâ, parçalanır kalb-i zemin! 

Azıcık kurcala toprakları, seyret ne çıkar: 
Dipçik altında ezilmiş, parçalanmış kafalar! 

 

Bereden reng-i hüviyetleri uçmuş yüzler! 
Kim bilir hangi şenaatle oyulmuş gözler! 

«Medeniyet» denilen vahşete lânet eder, 
Nice yekpâre kesilmiş de sırıtmış dişler! 

 

Süngülenmiş, kanı donmuş nice binlerle beden! 
Nice başlar, nice kollar ki, cüdâ cisminden! 

Beşiğinden alınıp parçalanan mahlûkât; 
Sonra nâmusuna kurban edilen buna hayat! 

 

Bembeyaz saçları katranlara batmış dedeler! 
Göğsü baltayla kırılmış memesiz vâlideler! 

Teki binlerce kesik gözdeye âid kümeler: 
Saç, kulak, el, çene, parmak. Bütün enkaz-ı beşer! 

 

Bakalım, yavrusu uğrar mı, deyip, karnından, 
Canavarlar gibi şişlerde kızarmış nice can! 

İşte bunlar o felâket-zedelerdir ki, düşün, 
Kurumuş ot gibi doğrandı bıçaklarla bütün! 

 

Müslümanlıkları bîçârelerin öyle büyük 
Bir cinâyet ki: Cezâlar ona nisbetle küçük! 

Ey bu toprakta birer nâş-ı perişan bırakıp 
Yükselen, mevkib-i ervâh! Sakın arza bakıp 

 

Sanmayın: Şevk-ı şehâdetle coşan bir kan var. 
Bizde leşten daha hissiz, daha kokmuş can var! 

Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarımıza! 
Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârımıza! 

 

Tükürün cebhe-i lâkaydına Şark'ın, tükürün! 
Kuşkulansın, görelim, gayreti halkın, tükürün! 

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! 
Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere! 

 

Tükürün Ehl-i Salîb'in o hayasız yüzüne! 
Tükürün onların aslâ güvenilmez sözüne! 

Medeniyet denilen maskara mahlûku görün: 
Tükürün maskeli vicdânına asrın, tükürün! 

 

Hele İ'lanı zamanında şu mel'ul harbin,
"Bize Efkar-ı umumumiyesi lazım Garb'ın ";

Oda ALLAHI bırakmakla olur herzesini,
Halka iman gibi telkin ile , dinin sesini

 

Susrutan aptalın idrakine bol bol tükürün
Yine hicran ile çılgınlıgın üstünde bu gün ,

Bana Vahdet gibi bir yar-ı musiad lazım 
Artık ey yolcu bırak Ben Yanlız Ağlayayım.

 

MEHMET AKİF ERSOY


YUKARI